Tìm kiếm "466/TTg"

466/TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 466/TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Quyết định 220/QĐ-UB

Về việc quy định tạm thời giá đất để áp dụng cho kiểm kê theo quyết định 466/TTg ngày 02/7/1997 của