Tìm kiếm "47/CP"

47/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 47/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 30 nội dung

Nghị định 47-CP

Về việc ban hành quy chế tạm thời về trả nợ nước ngoài bằng hàng hoá xuất khẩu

Quyết định Số hiệu: 47-CP

Về việc quản lý đối với ngành Công an nhân dân và về chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân