Tìm kiếm "47/QĐ-UB"

47/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 47/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 4 nội dung

Quyết định 47/QĐ-UB

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh Lào Cai