Tìm kiếm "479/QĐ-UBND"

479/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 479/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Quyết định 479/QĐ-UBND

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại hội có tính chất đặc thù trên địa bàn thành phố Hải Phòng