Tìm kiếm "49/2006/QĐ-BVHTT"

49/2006/QĐ-BVHTT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 49/2006/QĐ-BVHTT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 49/2006/QĐ-BVHTT

Ban hành Quy chế mẫu về tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh