Tìm kiếm "50/2006/QĐ-BBCVT"

50/2006/QĐ-BBCVT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 50/2006/QĐ-BBCVT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 50/2006/QĐ-BBCVT

Ban hành "Quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông"