Tìm kiếm "50/2006/QĐ-NHNN"

50/2006/QĐ-NHNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 50/2006/QĐ-NHNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 50/2006/QĐ-NHNN

Về việc bổ sung, thay thế biểu thu thập thông tin và Phụ lục phân loại dư nợ trong Quy chế hoạt động Thông tin Tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1117/2004/QĐ-NHNN ngày 08/9/2004 và Quyết định ...