Tìm kiếm "52/2005/QĐ-BGTVT"

52/2005/QĐ-BGTVT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 52/2005/QĐ-BGTVT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 52/2005/QĐ-BGTVT

Về tiêu chuẩn đào tạo, cấp, thu hồi chứng chỉ khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải