Tìm kiếm "531/QĐ-KTNN"

531/QĐ-KTNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 531/QĐ-KTNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 531/QĐ-KTNN

Về việc ban hành Chương trình hành động của Kiểm toán Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí