Tìm kiếm "532/2007/QĐ-BCA"

532/2007/QĐ-BCA | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 532/2007/QĐ-BCA.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 532/2007/QĐ-BCA

Về việc ban hành quy định chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với một số trường hợp cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức chuyển ra ngoài lực lượng Công an nhân dân