Tìm kiếm "549/QĐ"

549/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 549/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 20 nội dung

Quyết định 549/-UBND

Về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệuthuộc diện nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ