Tìm kiếm "575/TTr-SNN"

575/TTr-SNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 575/TTr-SNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 57 nội dung

Quyết định số 575/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 40-KL/TWngày 06 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể và lực lượng vũ trang

Quyết định 575/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể khu và vùng nông