Tìm kiếm "58/1998/CT-UB"

58/1998/CT-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 58/1998/CT-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Chỉ thị 58/1998/CT-UB

Về việc tổ chức và hoạt động của Hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước (Kể cả các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng