Luat Minh Khue

Tìm kiếm "605/QĐ-"

605/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 605/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 23 nội dung

Quyết định 605/-UBND

Về kế hoạch hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020 của cả nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 605/-UB/TC

Về việc đổi tên Chi cục Điều động Lao động và Dân cư tỉnh thành Chi cục di dân Phát triển vùng Kinh tế mới tỉnh Lâm Đồng