Tìm kiếm "61/2005/QĐ-BNV"

61/2005/QĐ-BNV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 61/2005/QĐ-BNV.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 61/2005/QĐ-BNV

Về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin