Tìm kiếm "61/2012/NQ-HĐND"

61/2012/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 61/2012/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 13 nội dung

Nghị quyết 61/2012/NQ-HĐND

Về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp