Tìm kiếm "62/2011/Q��-TTg"

62/2011/Q��-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 62/2011/Q��-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 5001 nội dung

Quyết định 602/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng

Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn

Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng