Tìm kiếm "65/2006/QĐ-BNN"

65/2006/QĐ-BNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 65/2006/QĐ-BNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 65/2006/QĐ-BNN

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2005/QĐ-BNN ngày 20/01/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn