Tìm kiếm "65/2008/Q��-UBND"

65/2008/Q��-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 65/2008/Q��-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 12857 nội dung

Thông tư 153/2009/TT-BTC

Hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008

Thông tư 28/2008/TT-BLĐTBXH

Hướng dẫn xác định đơn giá tiền lương của Tổng công ty Bưu chính Việt Nam theo Quyết định số 65

Thông tư 40/2009/TT-BTTTT

Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu