Tìm kiếm "66/2005/QĐ-BGTVT"

66/2005/QĐ-BGTVT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 66/2005/QĐ-BGTVT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 66/2005/QĐ-BGTVT

Về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tầu biển Việt Nam