Tìm kiếm "66/2007/QĐ-BNN"

66/2007/QĐ-BNN | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 66/2007/QĐ-BNN.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 66/2007/QĐ-BNN

Quy định về chế độ trang bị đối với công chức, viên chức sử dụng chó nghiệp vụ; chế độ nuôi dưỡng và trang bị đối với chó nghiệp vụ của cơ quan Kiểm lâm làm công tác bảo vệ rừng