Tìm kiếm "67/NQ-CP"

67/NQ-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 67/NQ-CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Thông tư 175/2012/TT-BTC

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05/10/2012 của Chính