Tìm kiếm "676/QĐ-"

676/QĐ- | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 676/QĐ-.

Hiển thị 1 - 20 trong 18 nội dung

Quyết định 676/-TTg

Về việc bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam