Tìm kiếm "68/1999/QĐ-BTC"

68/1999/QĐ-BTC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 68/1999/QĐ-BTC.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 68/1999/QĐ-BTC

Về việc ban hành Danh mục các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế và Bảng giá tối thiểu các mặt hàng Nhà nước quản lý giá để xác định trị giá tính thuế nhập khẩu