Tìm kiếm "68/2001/Q��-UB"

68/2001/Q��-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 68/2001/Q��-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1722 nội dung

Quyết định 129/2001/QĐ-UB

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đã giao tại Quyết định số 50/2001/QĐ-UB ngày 5/7/2001 và

Thông tư 1842/2001/TT-TCĐC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2001/NĐ-CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ về quy hoạch, kế hoạch

Quyết định 159/2002/QĐ-UB

Điều chỉnh nội dung quy định tại Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 72/2001/QĐ-UB ngày 17/9/2001 của Uỷ