Tìm kiếm "68/2007/QĐ-UBND"

68/2007/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 68/2007/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 12 nội dung

Quyết định 68/2007/QĐ-UBND

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế trên địa ...