Tìm kiếm "69/2008/QĐ-BGDĐT"

69/2008/QĐ-BGDĐT | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 69/2008/QĐ-BGDĐT.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 69/2008/QĐ-BGDĐT

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục, Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành từ năm 1975 đến năm 2006 về hoạt động của trường sư phạm hết ...