Tìm kiếm "70/2006/NQ-HĐND"

70/2006/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 70/2006/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND

Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định đấu giá quyền sử dụng đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh Điện Biên