Tìm kiếm "716/TTg"

716/TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 716/TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Quyết định 716-TTg

Quyết định phê duyệt phương hướng nghiên cứu và danh mục các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về khoa học xã hội-nhân văn giai đoạn 5 năm 1996-2000