Tìm kiếm "724/2009/UBTVQH12"

724/2009/UBTVQH12 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 724/2009/UBTVQH12.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Nghị quyết 724/2009/UBTVQH12

Danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường