Tìm kiếm "725/2009/UBTVQH12"

725/2009/UBTVQH12 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 725/2009/UBTVQH12.

Hiển thị 1 - 20 trong 2 nội dung

Nghị quyết 725/2009/UBTVQH12

Điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi ...