Luat Minh Khue

Tìm kiếm "735/QĐ-UBND"

735/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 735/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 11 nội dung

Quyết định 735/QĐ-UBND

Về việc thành lập Ban chỉ đạo đề án kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 tỉnh Hưng Yên