Tìm kiếm "75/2009/QĐ-TTg"

75/2009/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 75/2009/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 2440/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt số đối tượng cán bộ y tế được hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg