Tìm kiếm "77/2005/QĐ-UBND"

77/2005/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 77/2005/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Quyết định 77/2005/QĐ.UBND

Về việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác nghiên cứu, soạn thảo,thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh