Tìm kiếm "773/TTg"

773/TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 773/TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 8 nội dung

Quyết định 773-TTg

Về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam bộ