Tìm kiếm "79/2014/NQ-HĐND"

79/2014/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 79/2014/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 5 nội dung

Nghị quyết 79/2014/NQ-HĐND

Quy định mức thù lao đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang