Tìm kiếm "80/2006/QĐ-BQP"

80/2006/QĐ-BQP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 80/2006/QĐ-BQP.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 80/2006/QĐ-BQP

Về việc công bố danh mục hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ