Tìm kiếm "80/2007/NQ-HĐND"

80/2007/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 80/2007/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 7 nội dung

Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND

Về việc bãi bỏ, điều chỉnh, quy định mới mức thu, tỷ lệ sử dụng và miễn thu một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh