Tìm kiếm "81/QĐ-BNN-PC"

81/QĐ-BNN-PC | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 81/QĐ-BNN-PC.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 81/QĐ-BNN-PC

Về việc đính chính Thông tư số 84/2005/TT-BNN ngày 23/12/2005 và Thông tư số 85/2005/TT-BNN ngày 23/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn