Tìm kiếm "811/2003/QĐ-UB"

811/2003/QĐ-UB | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 811/2003/QĐ-UB.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 811/2003/QĐ-UB

Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức