Tìm kiếm "82/2009/Q��-UBND"

82/2009/Q��-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 82/2009/Q��-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 13045 nội dung

Thông tư 238/2009/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị

Tội bạo loạn

Tội bạo loạn được quy định tại điều 82, luật hình sự năm 1999:

Quyết định số 1541/2010/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Thọ : Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 và Quyết định số 4209/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ

hiện khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3995/2009/QĐ-UBND ngày

Thông tư 88/TBXH

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 189 ngày 29/11/82 của Hội đồng Bộ trưởng