Tìm kiếm "82/NQ-CP"

82/NQ-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 82/NQ-CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 16 nội dung

Quyết định 347/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ về chương trình