Tìm kiếm "82/QĐ-BHXH"

82/QĐ-BHXH | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 82/QĐ-BHXH.

Hiển thị 1 - 20 trong 1 nội dung

Quyết định 82/QĐ-BHXH

Ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm ý tế