Tìm kiếm "83/1998/QĐ-TTg"

83/1998/QĐ-TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 83/1998/QĐ-TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 83/1998/QĐ-TTg

Về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn