Tìm kiếm "83/2003/QĐ"

83/2003/QĐ | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 83/2003/QĐ.

Hiển thị 1 - 20 trong 12 nội dung

Quyết định 83/2003/-BTC

Về việc ban hành biểu mức thu lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt, may vào thị trường Hoa kỳ

Quyết định 83/2003/-UB

Về việc tăng mức sinh hoạt phí cho cán bộ Ban quản lý Thôn-Khu phố, cán bộ Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Phó các Đoàn thể (Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Cựu ...

Quyết định 83/2003/-UBDT

Về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban Dân tộc và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương (giai đoạn 2003 - 2007)