Tìm kiếm "83/2013/NQ-HĐND"

83/2013/NQ-HĐND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 83/2013/NQ-HĐND.

Hiển thị 1 - 20 trong 6 nội dung

Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh