Tìm kiếm "86/CP"

86/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 86/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 22 nội dung

Nghị quyết 86-CP

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước