Tìm kiếm "87/CP"

87/CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 87/CP.

Hiển thị 1 - 20 trong 51 nội dung

Nghị định 87-CP

Quy định chi tiết việc phân cấp, quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước