Tìm kiếm "874/TTg"

874/TTg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 874/TTg.

Hiển thị 1 - 20 trong 3 nội dung

Quyết định 874-TTg

Quyết định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước

Thông tư liên tịch 79/TTLT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào