Tìm kiếm "875/QĐ-UBND"

875/QĐ-UBND | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 875/QĐ-UBND.

Hiển thị 1 - 20 trong 16 nội dung

Quyết định 875/QĐ-UBND

V/v uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định 875 /QĐ-UBND

V/v uỷ quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.